CARÀTULES PAPERERES

Caràtules papereres que utilitzaven diversos paperers de la Riba, es troben custodiades a l'arxiu del Museu Molí Paperer de Capellades.


Boix de la caràtula de l'Anton Camps i Fill

 
Revista “El Brugent”, Any VIII – 2ª Època, Abril 1987, núm. 51, pàg. 9

EL MEU PARE PAPERER

Agustina Gomà i Boronat

El dibuix que encapçala aquest escrit fou fet cap allà l’any 1910 pel meu pare Isidre Gomà i Solé (1866-1945), i es tracta de la reproducció lliure de l’anomenat Molí de cal Garreta. Avui dia aquest molí forma part de la Fàbrica Gomà-Camps S.A., i la paret actual que correspon en el dibuix al mur de la dreta, conserva encara la forma arrodonida d’aquest.

Al meu pare el coneixien a La Riba per l’Isidre del Molí Nou, ja que els avis Isidre Gomà i Pedrol (1841-1893) i Agustina Solé i Ferré (1841-1908) administraven aquell molí del davant de l’església.

Fou l’àvia qui comprà el Molí de cal Garreta, casa fàbrica al carrer Costa Alta núm. 27, edifici que regentà fins l’any 1920. En aquest període ja es feia paper en una màquina plana contínua, la qual portava incorporat un assecador a vapor per eixugar el paper. No gaires anys enrere per aquest menester havien de pujar els fulls al mirador.

Els paperers marcaven cada raima de paper amb la seva caràtula, senyal que identificava la marca, el fabricant i la procedència del producte. Clouré aquest escrit amb la reproducció d’una de les caràtules que va fer servir el pare per l’exportació de paper a Amèrica. L’original és colorejat, de 15,6x23,4 cm. i realitzat per “Lit. Barcelonesa Unión, 3 Tarragona”.